پرشین بلاگ

 

tomb_of_cyrus_the_great_2 (1)

طرح و انتشار عقاید، ایده ها، افکار و اندیشه ها،مقالات و دیدگاههای شخصی از جمله تمایلات هر شخص می باشدکه در فضای اینترنت این امر براحتی صورت میگیرد.

پرشین بلاگ سرویس دهنده ای کاملا ایرانی، مستقل، عدالت خواه، اخلاقی، آزادی خواه، مدافع حقوق بشر، دموکراتیک، اسلامی، ضد خشونت، و پیرو واقع بینی و اعتدال است.

پرشین بلاگ اولین سرویس دهندهء آزاد وبلاگ به کاربرانی ایرانی می باشد که کاملا کاربران آزادی بیان را می توانند حس بکنند و بر خلاف سرویس دهنده های بلاگ دیگر اینجا هیچ قوانینی مبنی بر مسدود کردن وبلاگی را نخواهند داشت.

پرشین بلاگ در همین راستا شروع به فعالیت خواهد نمود قصد دارد تا فضای مناسبی به زبان فارسی را در اختیار کاربران فارسی زبان قرار دهد.

پرشین بلاگ از پیشنهادات شما نیز استقبال خواهد کرد

نکته: سایت پرشین بلاگ تا چند روز دیگر رونمایی خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>